19.03.2021

Dutor to'garagi

To'garak maqsadi va vazifalari: 

Oquvchilarga ta'lim tarbiya berish ularning musiqaga san'atga  bo'lgan qiziqishlarini to'g'ri shakillantirish Musiqa va san'at madaniyatini  tarbiyalash. Musiqaga muhabbat uyg'otish ularni oddiy Musiqa tinglovchisidan chuqur mulohaza yuritib ijodkor darajasiga ko'tarish .O'quvchilarni axloqiy estetik jihatdan yetuk qilib Vatanimizga va mehnatga muhabbat ruhida tarbiyalash

Mavzular:

1.02 Mavzu: Dutor xaqida tushuncha
5.02 Mavzu: Dutor qol shtrixlani
8.02 Mavzu: Notalar bilan tanshtrib orgatishi
12:02 Mavzu: Notalar organish
15.02Mavzu: Gamma qol shtrixlarida chalish 
19.02Mavzu:Archa kuyni taxlil qilish
22.02Mavzu: Archa kuyni chalib organish
26.02Mavzu: Archa kuyni dinamikalari bilan chalib qaytarish
1.03Mavzu: Yallama yorim kuyini organish
5.03 Mavzu: Kuyni taxlil qilib chalish
12.03 Mavzu:Kuyni dinamik belgilari bilan chalish 
15.03Mavzu: Yallama yorim kuyini oxirigacha chalib organish
19.03 Gamma shtrixlar chalib takrorlash
22.03 Otilgan darslarni takrorlash
26.03 Mavzu: Andijon polkasi kuyni taxlil qilish 
29 .03 Taxlil qilib kuyni chalish 
2.04 Kuyni dinamik belgilari bilan ishlash
5 .04 Kuy ikkinchi qismni chalib tugatish .

Izoh qoldirish

Izohlar