19.03.2021

web dasturlash to'garagi

Quyida to'garak davomida o'tiladigan mavzular ro'yxati

t/r

O’tiladigan mavzular (html va CSS uchun)

Belgilangan soati

 1.  
Html ga kirish. Teglar haqida tushuncha. Text uchun mo’ljallangan teglar.

1

 1.  
List va link uchun ishlovchi teglar

1

 1.  
Image tegi va attrebutlari

1

 1.  
Form bilan ishlash

1

 1.  
Form bilan ishlash

1

 1.  
Audio va video uchun teglar

1

 1.  
Qo’shimcha belgilarning yozilish tartibi

1

 1.  
CSS ga kirish va uni htmlga bog’lash. Umumiy tushunchalar

1

 1.  
CSS da klasslar. 

1

 1.  
CSS da klasslar.

1

 1.  
CSS da klasslar.

1

 1.  
CSS da klasslar.

1

 

t/r

O’tiladigan mavzular (php va laravel uchun)

Belgilangan soati

 1.  
php ga kirish, uni o’rnatish. Serverlar haqida tushuncha

1

 1.  
O’zgaruvchi va constantalar

1

 1.  
Arifmetik amallar

1

 1.  
Turlar haqida. Bool va string

1

 1.  
If shart operatori

1

 1.  
For takrorlash operatori

1

 1.  
While va do while

1

 1.  
Array (massiv) haqida tushuncha. for sikli

1

 1.  
Array lar ustida amallar

1

 1.  
foreach haqida tushuncha

1

 1.  
Pop, shift, push, unshift

1

 1.  
Arrayni saralash va qidiruv. in_array, array_search, array_reverse, sort, rsort, shuffle

1

 1.  
Arraylarni boshqarish

1

 1.  
Sum,product,unique

1

 1.  
Switch

1

 1.  
funksiya. funksiya yaratish.

1

 1.  
Class lar haqida 

1

 1.  
OOP ga kirish

1

 1.  
Obyekt, uning xususiyatlari, metodlari

1

 1.  
Public

1

 1.  
Private. Malumotlarni yashirish

1

 1.  
Protected

1

 1.  
Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash. 

1

 1.  
Phpmyadmin da jadvallar yaratish

1

 1.  
Php faylini bazaga bog’lash. INSERT

1

 1.  
SELECT, DELETE

1

 1.  
Fayllar bilan ishlash

1

 1.  
Laravelga kirish

1

 1.  
Composer, laravelni o’natish

1

 1.  
Route(url manzil) bilan ishlash

1

 1.  
Model

3

 1.  
View

3

 1.  
Controller

3

 

 

t/r

O’tiladigan mavzular (html va CSS uchun)

Belgilangan soati

 1.  
Html ga kirish. Teglar haqida tushuncha. Text uchun mo’ljallangan teglar.

1

 1.  
List va link uchun ishlovchi teglar

1

 1.  
Image tegi va attrebutlari

1

 1.  
Form bilan ishlash

1

 1.  
Form bilan ishlash

1

 1.  
Audio va video uchun teglar

1

 1.  
Qo’shimcha belgilarning yozilish tartibi

1

 1.  
CSS ga kirish va uni htmlga bog’lash. Umumiy tushunchalar

1

 1.  
CSS da klasslar. 

1

 1.  
CSS da klasslar.

1

 1.  
CSS da klasslar.

1

 1.  
CSS da klasslar.

1

 

t/r

O’tiladigan mavzular (php va laravel uchun)

Belgilangan soati

 1.  
php ga kirish, uni o’rnatish. Serverlar haqida tushuncha

1

 1.  
O’zgaruvchi va constantalar

1

 1.  
Arifmetik amallar

1

 1.  
Turlar haqida. Bool va string

1

 1.  
If shart operatori

1

 1.  
For takrorlash operatori

1

 1.  
While va do while

1

 1.  
Array (massiv) haqida tushuncha. for sikli

1

 1.  
Array lar ustida amallar

1

 1.  
foreach haqida tushuncha

1

 1.  
Pop, shift, push, unshift

1

 1.  
Arrayni saralash va qidiruv. in_array, array_search, array_reverse, sort, rsort, shuffle

1

 1.  
Arraylarni boshqarish

1

 1.  
Sum,product,unique

1

 1.  
Switch

1

 1.  
funksiya. funksiya yaratish.

1

 1.  
Class lar haqida 

1

 1.  
OOP ga kirish

1

 1.  
Obyekt, uning xususiyatlari, metodlari

1

 1.  
Public

1

 1.  
Private. Malumotlarni yashirish

1

 1.  
Protected

1

 1.  
Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash. 

1

 1.  
Phpmyadmin da jadvallar yaratish

1

 1.  
Php faylini bazaga bog’lash. INSERT

1

 1.  
SELECT, DELETE

1

 1.  
Fayllar bilan ishlash

1

 1.  
Laravelga kirish

1

 1.  
Composer, laravelni o’natish

1

 1.  
Route(url manzil) bilan ishlash

1

 1.  
Model

3

 1.  
View

3

 1.  
Controller

3

 

 

t/r

O’tiladigan mavzular (html va CSS uchun)

Belgilangan soati

 1.  
Html ga kirish. Teglar haqida tushuncha. Text uchun mo’ljallangan teglar.

1

 1.  
List va link uchun ishlovchi teglar

1

 1.  
Image tegi va attrebutlari

1

 1.  
Form bilan ishlash

1

 1.  
Form bilan ishlash

1

 1.  
Audio va video uchun teglar

1

 1.  
Qo’shimcha belgilarning yozilish tartibi

1

 1.  
CSS ga kirish va uni htmlga bog’lash. Umumiy tushunchalar

1

 1.  
CSS da klasslar. 

1

 1.  
CSS da klasslar.

1

 1.  
CSS da klasslar.

1

 1.  
CSS da klasslar.

1

 

t/r

O’tiladigan mavzular (php va laravel uchun)

Belgilangan soati

 1.  
php ga kirish, uni o’rnatish. Serverlar haqida tushuncha

1

 1.  
O’zgaruvchi va constantalar

1

 1.  
Arifmetik amallar

1

 1.  
Turlar haqida. Bool va string

1

 1.  
If shart operatori

1

 1.  
For takrorlash operatori

1

 1.  
While va do while

1

 1.  
Array (massiv) haqida tushuncha. for sikli

1

 1.  
Array lar ustida amallar

1

 1.  
foreach haqida tushuncha

1

 1.  
Pop, shift, push, unshift

1

 1.  
Arrayni saralash va qidiruv. in_array, array_search, array_reverse, sort, rsort, shuffle

1

 1.  
Arraylarni boshqarish

1

 1.  
Sum,product,unique

1

 1.  
Switch

1

 1.  
funksiya. funksiya yaratish.

1

 1.  
Class lar haqida 

1

 1.  
OOP ga kirish

1

 1.  
Obyekt, uning xususiyatlari, metodlari

1

 1.  
Public

1

 1.  
Private. Malumotlarni yashirish

1

 1.  
Protected

1

 1.  
Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash. 

1

 1.  
Phpmyadmin da jadvallar yaratish

1

 1.  
Php faylini bazaga bog’lash. INSERT

1

 1.  
SELECT, DELETE

1

 1.  
Fayllar bilan ishlash

1

 1.  
Laravelga kirish

1

 1.  
Composer, laravelni o’natish

1

 1.  
Route(url manzil) bilan ishlash

1

 1.  
Model

3

 1.  
View

3

 1.  
Controller

3

 

 

 

Izoh qoldirish

Izohlar